Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
4°C

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Ocena 0/5

Ruszyła I edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Kwota w 2024 roku przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.


Program skierowany jest do uczniów spełniających łącznie następujące kryteria obowiązkowe:

1. W roku szkolnym, w którym jest przyznawane stypendium (tj. 2023/2024) są uczniami/uczennicami następujących szkół z obszaru województwa podlaskiego:

klas V-VIII szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
klas I-IV liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
klas I-V liceów sztuk plastycznych
klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych
2. W roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. 2023 roku) znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie na podstawie progów określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów”, tj. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 2.022 zł/miesiąc; w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 2.292 zł/miesiąc.

Dodatkowo w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznawania stypendium (tj. 2022/2023) spełnili przynajmniej jedno z poniższych kryteriów szczegółowego uzdolnienia:

1. uzyskali średnią ocen:

- szkoła podstawowa – 4,75
- liceum ogólnokształcące – 4,5
2. Posiadają tytuł finalisty bądź laureata konkursu, olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie uczestnictwa w zawodach III stopnia olimpiad/konkursów, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036), zgodnie z Wykazem olimpiad, konkursów stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku w zakresie szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica oraz osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium, potwierdza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione komputerowo bądź drukowanymi literami) wraz z następującymi dokumentami:

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa za rok szkolny 2022/2023;
  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023;
  - dokumenty potwierdzające dochody:
 • * zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok 2023;
  * zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej opłaconej za 2023 r.;
  zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych) na dzień 31.12.2023 roku;
  * inne dokumenty niezbędne do ustalenie dochodu rodziny uczennicy/ucznia w przeliczeniu na osobę, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z póź. zm.);
 • -  orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (jeśli dotyczy);
  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny bądź dokument poświadczający , że spełnia warunki posiadania Karty (jeśli dotyczy);
  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego wychowywanie uczennicy/ucznia przez jednego rodzica bądź opiekuna prawnego (jeśli dotyczy);
  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego przebywanie w systemie pieczy zastępczej uczennicy/ucznia lub sieroctwo;
   
  należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15–888 Białystok

Formularz wniosku o przyznanie stypendium, Wykaz olimpiad, konkursów oraz Regulamin przyznawania stypendium w załączeniu.  

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVIII/889/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach przedsięwzięcia priorytetowego ,,Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego tel. (85) 66 54 596, (85) 66 54 535 lub (85) 66 54 187 lub https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.